Geschiedenis

Onze historiek

Het begin van onze vereniging

Onze vereniging zag het levenslicht in 1987 Na Proviron’s verhuis van Wilrijk naar Hemiksem onder leiding van Leo Michiels. De bedrijven in Hemiksem kenden elkaar onderling nog niet, wat al meerdere keren voor frustraties en miscommunicatie had gezorgd. Dit resulteerde in een idee van Leo om een vereniging op te starten tussen de bedrijven en industrie in Hemiksem. Op die manier konden de bedrijven elkaar beter leren kennen en helpen bij mogelijke problemen.

Om deze vereniging op te starten is Leo Michiels zich gaan presenteren in de grote industriële bedrijven met als doel deze meteen achter het idee van de vereniging te krijgen. Als de zwaargewichten uit de sector achter zijn idee staan, zouden de kleinere bedrijven zeker meedoen. Zo liep het ook, want niet veel later was de VIBH opgericht. Aangezien Leo er voor koos om geen voorzitter te zijn, werd Etienne Deltour (Bekaert) de eerste voorzitter in een bestuur samen met partners uit: Bekaert, Proviron, Panocean Eurotank, Lamifil en Van Os

Verwezenlijkingen van de VIBH

Het klikte meteen tussen de bedrijven en doorheen de geschiedenis is het al meerdere keren nuttig geweest om elkaar te helpen bij problemen of te verwittigen van het een en ander. De belangrijkste verwezenlijking voor de VIBH is dat de bedrijven in Hemiksem elkaar goed kennen nu.

Verder zorgt de vereniging voor een bepaald gewicht en een stem in de Gemeenteraad, om meer gehoor te krijgen en impact te hebben op de beslissingen die de bedrijven en hun activiteiten beïnvloeden.

Als bedrijf in de VIBH kan je toch sneller impact hebben op de gemeenteraad dan een enkele burger. Voor de onderlinge relatie met de burgers is het dus belangrijk om hen gehoor te geven over klachten en opmerkingen en daarop te anticiperen naar de gemeente toe.

Onze leden