Organisatie

Organisatie

Bestuur

Onze organisatie wordt geleid door een gedreven bestuur onder leiding van voorzitter Ryan Verbeke (Tank Opslag Verbeke). Meestal bestaat het bestuur uit de CEO’s van de grotere bedrijven of één van hun afgevaardigden. Het is echter voor alle leden mogelijk om in het bestuur te belanden, mits je jezelf op regelmatige basis inzet voor de vereniging.

Het takenpakket

-Het lidgeld bespreken voor volgende jaren
-Vergaderingen en jaarlijkse uitstap plannen
-De agendapunten voor vergaderingen vastleggen
-De toekomstvisie van de VIBH beschermen en uitvoeren
-Gehoor geven aan alle VIBH leden
-Communicatie stroomlijnen naar alle leden
-Opvolging voor bestuur verzekeren
-Opmerkingen van burgers verwerken

Afspraken met leden

Om een goed georganiseerde vereniging te hebben zijn er enkele afspraken gemaakt:
Aan jouw lidmaatschap hangt jaarlijks lidgeld vast, dat het jaar vooraf wordt bepaald door het bestuur.
Alle leden van de VIBH buiten de banken moeten minstens 10 werknemers in dienst hebben.

Verder organiseren we jaarlijks een drietal vergaderingen waar alle leden welkom zijn om zich te informeren over belangrijke topics en vragen te stellen. Deze vergaderingen kunnen enorm interessant zijn voor je persoonlijke netwerk en de onderlinge relaties tussen onze bedrijven, dus is het aangeraden om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.

Tijdens de vergaderingen gaan we allerlei externe beslissingen bespreken en de mogelijke gevolgen ervan aanhalen. We worden steeds vergezeld door de schepen van industrie Jenne Meyvis, die op zijn beurt rekening houdt met onze bemerkingen tijdens het overleg in de gemeenteraad.

Als kers op de taart organiseren we jaarlijks één teambuilding activiteit in de zomer met aansluitend een etentje in één van onze lokale horecazaken.

Onze leden